Home
Videos uploaded by user “Long Nguyễn Kỳ”
Thí Sinh MS 21 - Phan Thị Huyền - Nhóm 05 - ETV8
 
02:01
Cuộc thi Nhóm Trưởng Xuất Sắc 2016 - ELERANING TEAM LEADER CHAMPIONSHIP 2016 Thí Sinh MS 21 : Phan Thị Huyền (NT) 1 ) Phạm Thị Huyền (NP) 2 ) Võ Thị Vinh (TK) 3 ) Trần Thị Hồng (TQ) 4 ) Nguyễn Thị Ny (TV) 5 ) Lê Trần Hoàng Tuấn (TV) TOPICA UNI - Cử Nhân Trực Tuyến - Uy Tín Quốc Tế
Views: 47 Long Nguyễn Kỳ